ส่งความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง!! ซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา ช่วยชาวสระบุรี-อ่างทอง สู้ภัยน้ำท่วม

ส่งความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง!! ซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา ช่วยชาวสระบุรี-อ่างทอง สู้ภัยน้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ เกิดความยากลำบาก  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ห่วงใยพี่น้องคนไทย ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ชาว ซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสาลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์และนครราชสีมา นำวัตถุดิบอาหาร และน้ำดื่มซีพี ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เสริมเสบียงเพื่อช่วยเหลือชาวสระบุรีและอ่างทอง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้เข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รับมอบไข่ไก่จำนวน 3,000 ฟอง จากซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนโรงครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาน ในการประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาน โดยมี นายวุฒิ สมานวงศ์ นำทีมงานซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสาจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯร่วมกันส่งมอบ          

 

“ขอขอบคุณซีพีเอฟที่ส่งมอบอาหารสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวอำเภอบ้านหมอมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับมาทั้งหมดนี้เป็นเสบียงอาหารสำหรับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี เพื่อนำไปช่วยชาวชุมชนที่ยังคงเผชิญปัญหาน้ำท่วมอีกหลายจุด การปรุงอาหารเป็นไปอย่างยากลำบาก จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้

ขณะเดียวกัน ที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง นางรุ่งทิวา มากอิ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองอ่างทอง รับมอบ เนื้อสุกร ไข่ไก่สด และน้ำดื่มซีพี จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสนับสนุนโรงครัว เลี้ยงอาหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วมเทศบาลเมืองอ่างทอง ในภารกิจช่วยเหลือชาวเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี นายภัทรพงษ์ มงคล และ นายจักกริช ยะทา นำชาวซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสา เป็นผู้แทนซีพีเอฟ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์

“ผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ขยายพื้นที่เป็นวงกว้างเข้าสู่เขตชุมชน ตลาด โรงเรียน และผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลซึ่งระดับน้ำสูงเกือบเท่ากับเมื่อปี 2554 ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าลานเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณซีพีเอฟที่นำวัตถุดิบอาหารและน้ำดื่มมาช่วยเหลือ โรงครัวในการทำข้าวกล่องเพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม อาหารทั้งหมดนี้แทนความห่วงใยของบริษัทที่มาช่วยภัยน้ำท่วมให้กับชาวเทศบาลตำบลท่าลาน” นางรุ่งทิวา กล่าว

สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ชาวซีพีเอฟจิตอาสา ได้ผนึกกำลังระดมความช่วยเหลือสู่หลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงอาหารในทุกวิกฤติให้กับคนไทย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *