ซินโครตรอนส่งห้องความดันลบสู้โควิด-19 พื้นที่แดงเข้มนครศรีธรรมราช

ซินโครตรอนส่งห้องความดันลบสู้โควิด-19 ในพื้นที่แดงเข้มนครศรีธรรมราช


จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในระดับสีแดงเข้ม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงส่งมอบห้องความดันลบจำนวน 2 ห้องให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้รับมือการระบาดของโรคอุบัติใหม่ดังกล่าว พร้อมทั้งแนะนำวิธีการประกอบ การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ จนสามารถใช้งานได้จริง

นครศรีธรรมราช – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนส่งมอบห้องความดันลบจำนวน 2 ห้อง ให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศแนบท้ายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายแพทย์ สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้สถาบันฯ ได้แนะนำวิธีการประกอบ การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ จนสามารถใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ นับแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในเมืองไทย สถาบันฯ ได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ระบบควบคุมและเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้เพื่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้าด่านในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

โดยได้สร้างห้องความดันลบสำหรับโรงพยาบาลสนาม ห้องแยกโรคความดันบวก ตู้คัดกรองความดันบวก แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ รถความดันลบ รถกระบะความดันลบ และได้ส่งมอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการ อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลสุรินทร์ มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา (ฮุก 31) และเรือนจำกลางคลองไผ่

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *