พม. ช่วยหญิงลูกครึ่งป่วยติดเตียง ย้ำรับเบี้ยพิการ-ดูแลสิทธิต่อเนื่อง

พม. ช่วยหญิงลูกครึ่งป่วยติดเตียง ย้ำรับเบี้ยความพิการและดูแลสิทธิต่อเนื่อง

วันนี้ (5 พ.ย. 64) เวลา 12.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีหญิงพิการลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตนเองได้ อาศัยอยู่ลำพังในห้องเช่าย่านรังสิต-นครนายก 2 จังหวัดปทุมธานี นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ศูนย์บริการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกันให้การช่วยเหลือ โดยแนะนำเรื่องสิทธิและสวัสดิการสังคมต่างๆ ของคนพิการ พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และพิจารณาเงินสงเคราะห์ฯ โดยวานนี้ (4 พ.ย. 64) กระทรวง พม. ได้นำหญิงพิการดังกล่าวเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โดยผลการตรวจร่างกายเป็นปกติ ก่อนเตรียมส่งเข้าสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ หญิงดังกล่าว แจ้งว่าไม่ประสงค์เข้ารับการดูแลจากภาครัฐ เนื่องจากยืนยันว่าสามารถดูแลตนเองได้ กระทรวง พม. จึงได้ประสานการดูแลในด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องสำหรับคนพิการ ได้แก่ การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ และเครื่องอุปโภคบริโภที่จำเป็น และความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับเบี้ยความพิการ พบว่า หญิงดังกล่าวได้รับเบี้ยความพิการ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน สำหรับกระบวนการดูแลต่อจากนี้ กระทรวง พม. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเรื่องสิทธิและสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสมต่อไป

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนพบเห็นกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ
24 ชั่วโมง และ 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่วประเทศ

#

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *