พม. มอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ยกย่อง 10 คนต้นแบบทำดีเพื่อสังคมในภาวะวิกฤติ

พม. มอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ยกย่อง 10 คนต้นแบบทำดีเพื่อสังคมในภาวะวิกฤติ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จำนวน 10 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม สำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยการช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และภัยพิบัติต่างๆ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ได้กล่าวถึงการทำความดี อาทิ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวว่า วิชาแพทย์เป็นวิชาฤาษี ไม่ได้ร่ำรวย เราต้องเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เราต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน และกตัญญู เพื่อตนเอง ผู้อื่น และประเทศชาติ คุณอัญชะลี ไพรีรัก กล่าวว่า การเริ่มต้นโครงการเรามีเรา เมื่อเห็นคนเสียชีวิต จึงเริ่มประสานขอความช่วยเหลือกับทีมงานต่างๆ ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็จะช่วยให้ประเทศเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กล่าวว่า องค์กรทำความดีเริ่มช่วยเหลือคนมา 2 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ไม่รู้ว่าโควิดคืออะไร เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ แต่เราก็ยังไม่หยุดทำ คุณกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) กล่าวว่า ความดีไม่มีสี ไม่มีพรรค ไม่มีพวก ฉะนั้น เราจงทำความดีต่อไป คุณฑีฆายุ หล่อพัฒนกิจ (มิสเตอร์ ที) กล่าวว่า ความดีมีอุปสรรคเยอะ แต่อย่าหยุดทำ

นายจุติ กล่าวว่า รางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ให้ของคนไทย เพราะสังคมไทยเรามีความเอื้ออารี มีน้ำใจไมตรีต่อกัน เราต้องสร้างคนดีก่อนสร้างคนเก่ง ฉะนั้น กระทรวง พม. อยากให้กำลังใจคนดีที่ไม่หวังผลตอบแทน อยากให้มีคนดีๆ ทุกที่ในประเทศไทย เราจะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากกับการเป็นผู้ให้ ตนอยากให้สิ่งดีๆ อยู่ต่อไป เพราะคนรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นเก่านั้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประเทศไทยจะเข้มแข็งเพราะทุกคนมีน้ำใจไมตรีต่อกันและเป็นผู้ให้ทุกคน ตนหวังว่าเราจะให้กำลังใจคนไทยที่มีความคิดบวก ทำบวก ทำมากกว่าพูด ทำได้โดยไม่ต้องรอใคร ซึ่งทำอยู่แล้ว และเราอยากจะให้คนรุ่นปัจจุบัน คนรุ่นหลังได้นำไปเป็นบทเรียน โดยมาช่วยกันขยายความดีไปมากๆ เหมือนประเทศไทยที่มีคนดีแล้วสังคมไทยจะเข้มแข็ง

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย 1. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ให้กับรัฐบาล 2. คุณฑีฆายุ หล่อพัฒนกิจ (มิสเตอร์ ที) ผู้ก่อตั้งสมาพันธ์สื่อมวลช่วยเหลือสังคม ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของสื่อมวลชนกลุ่มเล็กๆ ที่ต้องการอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

3. คุณอัญชะลี ไพรีรัก ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ เป็นหนึ่งในหัวเรือใหญ่ที่ช่วยดำเนินโครงการ “ยังมีเรา” ของสถานีโทรทัศน์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานคอยส่งต่อความช่วยเหลือจากประชาชนไปยังผู้ป่วยโควิด – 19 และภาคส่วนต่างๆ อาทิ จัดหายา ช่วยประสานจัดหาเตียง รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร ด้วยการสั่งทำข้าวกล่องจากร้านอาหารทั่วประเทศ เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ฯลฯ 4. คุณกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทย “สถาบันกวดวิชาพินนาเคิล” พิธีกร จิตอาสา ทำกิจกรรมบุญปิดทองหลังพระ ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 จนกระทั่งสถานการณ์โควิด – 19 โดยเปิดครัวทำอาหารกล่องส่งให้อาสาสมัครที่ช่วยเลือประชาชนที่เดือดร้อน รวมทั้งส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีร้านอาหารชื่อ “ครัวดาวคาวหวาน” และสถานปฏิบัติธรรม บ้านพุฒมณฑา

5. ดร.ปนัดดา วงษ์ผู้ดี นางสาวไทยปี พ.ศ. 2543 นักแสดง พิธีกร จิตอาสา เป็นผู้ก่อตั้ง “องค์กรทำดี” มาเป็นเวลาเกือบ 8 ปี โดยได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – 19 และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยในระลอกแรกได้ช่วยเหลือเป็นเงินไม่น้อยกว่า 2,400,000 บาท รวมทั้งลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมในหลายจังหวัด 6. คุณนรี ชีวสุทธิศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มาดามฟิน จำกัด จัดทำโครงการปันน้ำใจและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ และมูลนิธิต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด – 19 เป็นจำนวนเงินมากกว่า 11 ล้านบาท

7. คุณเอราวิน สุทินนะ เป็นบุรุษพยาบาลคนสุดท้ายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม 8. คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท แกะดำทำธุรกิจ จำกัด และเป็นผู้เขียนบทความ Active Citizenship พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เปลี่ยนประเทศไทยได้ด้วยตัวเรา เชื่อว่าพลังของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เพียงแค่คนไทยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง “ลงมือทำทันที”

9. คุณสุรินทร์ ภาคศิริ ศิลปินมรดกอีสาน (ประพันธ์เพลง) ประจำปี พ.ศ. 2551 เป็นครูเพลงระดับปรมาจารย์ที่ฝากชื่อและผลงานไว้เป็นที่เลื่องลือ เจ้าของผลงานอมตะ หนาวลมที่เรณู วอนลมฝากรักหนุ่ม น.ป.ข. และ “งานนักร้อง” ผลงานที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี พ.ศ. 2514 10. คุณนิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์ เจ้าของเพจ Little Monster มีผู้ติดตามจำนวนมากถึง 3.5 ล้านคน เป็นเพจพ่อแม่มือใหม่ที่สื่อสารผ่านความเป็นธรรมชาติของครอบครัว ทั้งในรูปแบบของการ์ตูน ภาพถ่าย เรื่องเล่า และคลิปวิดีโอสั้น

#

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.