พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แถลงข่าวจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมจัดพิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ผ่าน Facebook Live พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จ.ปทุมธานี

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อการเกษตร พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงปัญหาและความเสื่อมโทรมของดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ทำอย่างไรถึงจะคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ “ผืนดิน” อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านคลังอาหาร จึงเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการเกษตรกว่า 4,000 โครงการ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุงดิน และด้านการเกษตร ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ทำให้ราษฎรได้มีความอยู่ดี กินดี มากยิ่งขึ้น”

ด้านนายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเพิ่มเติมถึงนิทรรศการภายในงานว่า “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมเรียนรู้นิทรรศการผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อ “วิถีเกษตรไทย ภูมิใจในแผ่นดิน” นำเสนอเรื่องราว 6 วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง อาทิ ดินดี เพราะจุลินทรีย์อุดม พันธุกรรมไทย กิน-ใช้ ได้ไม่รู้จบ สุขภาพดีวิถีไทยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน แปรรูป เปลี่ยนร่าง สร้างมูลค่า ปล่อย ปั่น เผา อัด ประหยัดจริง ตลาดชุมชน บุคคลต้นแบบ นิทรรศการดินดี ด้วยจุลินทรีย์ กิจกรรมปั้นก้อนจุลินทรีย์ นำไปปรับปรุงดินที่บ้าน พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ตามวิถีแห่งตน”

นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมภายในงาน “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มีการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์ ในหลวงรักเรา ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ทั้งยังสามารถรับชมทาง Virtual Museum ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมี ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เปิดให้ ชม ช้อป จุใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป ไม้ดอก ไม้ผล กว่า 150 ร้านค้าโดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ”

นอกจากนี้ยังมีพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานผ่านทางออนไลน์ประกอบด้วยคุณธวัชชัย กุณวงษ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สกลนคร ผู้นำแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณท้องถิ่นแห่งเทือกเขาภูพาน กล่าวว่า “ช่วงเดือนนี้ถือเป็นช่วงเดือนข้าวใหม่ ปลามัน เดือนการเฉลิมฉลอง ทางศูนย์ก็จะมีการนำ 3 ประเด็น เด่นๆ ไปฝากพี่น้องประชาชนในงาน ประเด็นแรกจะเป็นเรื่องพันธุกรรมพืช เช่น พันธุ์หมากเม่าท้องถิ่น ต้นคอนแคน มีความพิเศษคือดอกจะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งกินยอดกินดอกได้ ตามด้วยผ้าคราม องค์ความรู้เรื่องการย้อมผ้า ส่วนสุดท้ายจะเป็นสมุนไพรในการสร้างภูมิคุ้มกัน และดูแลสุขภาพในช่วงนี้ ”


ด้านคุณเฉลิม พีรี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.กำแพงเพชร “นักวิจัยไทบ้าน” เรียนรู้จากการ ลงมือทำ ฝึกคิด ฝึกสังเกต จดบันทึกจนตกผลึกเป็นคัมภีร์วิชาเกษตร “ในงานครั้งนี้จะมีการแบ่งปัน พูดคุยเรื่องจุลินทรีย์ ให้พี่น้องได้ปั้นก้อนจุลินทรีย์ ตามด้วยน้ำหมักย่อยสลายจากฟางข้าว สอนขยายพันธุ์แบบควบแน่นและแบ่งปันพันธุกรรมพืช อาทิ ต้นโคคลานใบขน ต้นชัยโย พันธุ์ข้าวเปลือกข้าวหอมนาคาได้ไปปลูก ไปดูแลต่อที่บ้าน”


คุณมิติใหม่ จักรพล ผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา คนรุ่นใหม่ผู้บูรณาการวิชาแพทย์แผนไทยและการเกษตรเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดคลินิกใกล้บ้านดูแลคนในชุมชน เปิดเผยว่า “ในงานก็จะมีพันธุกรรมพืชสมุนไพร มีตำรับยา 5 ราก ยาบำรุงกำลัง และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง”


คุณสมบัติ วิสูตรพันธุ์ ภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยนาท กล่าวปิดท้ายว่า “เราสามารถน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน เช่น “พลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติ ถ้าเราเข้าใจและใช้พลังงานให้ถูกตามภูมิประเทศจะช่วยลดต้นทุนได้ การเกษตร ถ้าทำถูกทางเราจะพบกับความสุขภายใน”

ด้านพลอากาศเอก เสนาะ กล่าวทิ้งท้าย “พลาดไม่ได้กับกิจกรรมพิเศษ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เวลา 08.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 17.00 น. เพลิดเพลินกับตลาดยามเย็น และเวลา 19.19 น. ร่วมพร้อมใจกันจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ และรับฟังเสียงขลุ่ยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี คุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ และคุณศิรินทรา นิยากร และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตลอดทั้งวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจัดหนักจัดเต็มตลอด 4 วัน กว่า 16 หลักสูตร ในรูปแบบ Onsite จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คนต่อวิชา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด หรือสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง 4 วัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212–13, 087-359-7171, คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *