ปฏิทินข่าว.. พม.-เครือข่ายจ.พะเยาชวนชิมช็อปสินค้าชนเผ่า

กระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจังหวัดพะเยาขอเชิญท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์
“ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ” ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง

สัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่า ชิมช็อปสินค้าชนเผ่า
ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ จังหวัดพะเยา

#ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

#ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *