“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย


ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม live สาระดีดีเกี่ยวกับโรค
ผิวหนังกับรายการ live ep. 16 ในตอน “โรคผิวหนังเด็ก”


พบกับวิทยากร รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
และพญ. นุชนาฏ รุจิเมธาภาสแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังเด็กจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งรศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นในเด็ก ว่าจะมีอาการแบบไหนที่น่ากังวลบ้าง รวมไปถึงวิธีสังเกตอาการและแนะนำวิธีป้องกันและรักษาที่ถูกต้อง

ในวันพฤหัสบดีที 27 มกราคม 2564 เวลา 12.30 – 13.30 น.

หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการทางผิวหนังทีเกิดขึ้นในเด็ก? สามารถฝากคำถามไว้ใต้โพสต์นี้
ทางทีมงานจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจมาตอบข้อสงสัยของท่านใน Live

เตรียมตัวรับชมและห้ามพลาดโดยเด็ดขาด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *