เปิดรับสมัครแล้ว!! กิจกรรมแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022”

เปิดรับสมัครแล้ว!! กิจกรรมการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022”

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2022 เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชน ได้ออกแบบและประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (ROCKET) และดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) พร้อมกับภารกิจท้าทายความสามารถ มาร่วมเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ พร้อมทั้งเปิดประะสบการณ์ดี ๆ ผ่านการแข่งขันครั้งนี้ไปพร้อมกัน
.
💌 ส่งใบสมัครโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565
.
ติดตามกำหนดการ รายละเอียดการแข่งขัน และ ดาวน์โหลดใบรับสมัคร ได้ที่
.
เว็ปไซต์ สทป.
http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=58&cno=6549&cno2=0&show=
.
เว็ปไซต์ อพวช.
https://www.nsm.or.th/event/competition/cansat-thailand.html
.
Facebook; CanSat-Rocket Thailand, ค่ายวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *