ครบรอบ 3 ปีกัญชา อภัยภูเบศรโมเดล ตั้งเป้า พัฒนา “สปากัญชา”

ครบรอบ 3 ปีกัญชา อภัยภูเบศรโมเดล ตั้งเป้า พัฒนา “สปากัญชา” เพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการ ผลักดันเศรษฐกิจไทย

อภัยภูเบศรนำร่องเปิด “สปากัญชาครบวงจร” ให้บริการครบตั้งแต่ ทรีทเมนท์ รักษา อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และเปิดอบรมผู้ประกอบการ

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ มาโดยตลอด โดยนโยบายในช่วงปีแรก ๆ จะเน้นการใช้ในทางการแพทย์ เพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นับพันปี ระบุชัดว่า สามารถใช้รักษาโรคได้ และมีการใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง

พญ.โศรยา กล่าวว่า ต่อมาในเดือน มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปลูกและผลิตยากัญชา จึงจัดทำโครงการ “กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และสถาบันการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

โดยโรงพยาบาลได้ทำความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิสาหกิจชุมชน และ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ โดยได้ลงมือปลูกกัญชาเอง และทำอย่างครบวงจร เพื่อให้รู้ว่ากัญชาจะใช้ประโยชน์อะไรกับผู้ป่วยกลุ่มไหน และการใช้ต้องมีความรู้อะไร ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน รวมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกัญชาให้กับประชาชน มีคนสนใจเข้าร่วมหลายร้อยคนจนนำไปสู่การแปรรูป และการนำไปใช้ที่ขยายวงไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากการแพทย์ คือเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นมาตรฐาน ทางอภัยภูเบศรเดย์สปา ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสมุนไพร ได้เริ่มต้นพัฒนาเมนูจากกัญชา บนพื้นฐานความปลอดภัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยทํานำร่องเป็นต้นแบบเพื่อถ่ายทอดต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ที่สนใจได้นำไปต่อยอด

ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในเดือนธันวาคม 2563 อภัยภูเบศร เดย์ สปา ได้พัฒนาเมนูอาหารจากกัญชาและจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปทานได้อย่างเป็นทางการใน 4 เมนูได้แก่ “รื่นเริงบันเทิงยำ, เล้งแซ่บซดเพลิน,ข้าวกะเพราสุขใจ และขนมปังคิกคัก” ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนจากทั่วโลก และประชาชนที่รอเข้าคิวกันล้นในแต่ระวันเพื่อรอชิมอาหารกัญชา จากนั้นก็มีการขยายผลสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอาหารเมนูกัญชาได้ไปหลายแห่งทั่วประเทศ และในระหว่างนั้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ก็ได้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่ความพร้อมในการเปิดให้บริการ “สปากัญชาครบวงจร” โดยขณะนี้ได้นำร่องเปิดให้บริการที่ “อภัยภูเบศรเดย์สปา” ไปบ้างแล้ว โดยมีการให้บริการครบตั้งแต่ ทรีทเมนท์สปา รักษา อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และจะเปิดอบรมผู้ประกอบการในเดือนเมษายนนี้

แพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) พัชญา ขำสอาด ผู้จัดการอภัยภูเบศรเดย์สปา กล่าวถึงการให้บริการ “สปากัญชาครบวงจร” ของอภัยภูเบศรเดย์สปา ว่า จะเริ่มต้นจากการค้นหาความไม่สมดุลหรือความผิดปกติของร่างกาย ตรวจธาตุเจ้าเรือน ประวัติสุขภาพและอาการที่มี เพื่อให้บริการที่เหมาะสม ปัจจุบันคนไทยมีภาวะเครียด นอนไม่หลับ ปวดเมื่อย ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติของธาตุลม กัญชาใช้ในการปรับสมดุลลมหรือรักษาโรคทางลม จึงมีการนำมาใช้เพื่อการบำบัดหรือส่งเสริมสุขภาพในสปา โดยเราจะพิจารณาจากผู้รับบริการเป็นหลักว่ากัญชามีส่วนช่วยในการปรับสมดุลหรือรักษาอาการเหล่านั้นได้หรือไม่ มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังอะไร ก่อนเลือกคอร์สบริการ ในการตรวจธาตุเจ้าเรือนเพื่อค้นหาความไม่สมดุลของสุขภาพจะช่วยให้สามารถวางแผนการให้บริการหรือการบำบัดเฉพาะบุคคลได้เหมาะสมมากขึ้น โดยธาตุเจ้าเรือนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เจ้าเรือนตามเรือนเกิด(ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) และธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะ พิจารณาจากลักษณะของตรีธาตุ คือ ปิตตะ วาตะ เสมหะ ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน การปรับสมดุลจะเน้นการปรับเจ้าเรือนปัจจุบัน หรือเจ้าเรือนตามลักษณะเป็นหลัก

“ซึ่งทางทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ธาตุที่กระทบหรือแปรปรวนได้ง่ายคือ วาตะ เป็นธาตุที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และเมื่อไปกระทบกับธาตุอื่นก็เกิดแปรปรวน ไม่สมดุล เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยการปรับสมดุลธาตุลม เพื่อให้ธาตุอื่นๆ อยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งก็สอดคล้องกับปัจจุบัน คือ ในวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุ มีความเครียดจากภายนอก มากระทบเยอะ ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ อาการปวด ก็เป็นอาการทางลมในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยด้วย สปากัญชา จึงตอบโจทย์คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับธาตุลมที่ต้องการปรับสมดุลธาตุ” พท.ป.พัชญา กล่าว

ผู้จัดการอภัยภูเบศรเดย์สปา กล่าวต่อว่า การดีไซน์คอร์สเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการ โดยส่วนใหญ่ที่พบคือ ภาวะการนอนไม่หลับ ความเครียดสูง อาการต่างๆทั้งปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดไมเกรน ฯลฯ เพราะฉะนั้นตำรับกัญชาที่นำมาใช้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปาไทย หรือ ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงอาหาร มักจะไม่ใช้กัญชาแบบเดี่ยวๆ แต่จะเป็นกัญชาผสมกับสมุนไพรตัวอื่นที่มีฤทธิ์ร้อน ช่วยในเรื่องการกระจายลม ก็จะไปปรับสมดุลลมในร่างกาย เมื่อค้นหาความไม่สมดุลหรือดูกลไกปัจจุบัน ตรีธาตุ (วาตะ ปิตตะ เสมหะ) เกิดความผิดปกติ เช่น นอนไม่หลับ ท้องผูก ผิวแห้ง หรือภาวะปวด แสดงว่า ลม หรือ วาตะ ผิดปกติ สามารถใช้กัญชาในการบำบัดรักษาได้ก็เลือกทรีทเมนท์ แนะนำเมนูอาหาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมกับธาตุ เพื่อการบำบัดรักษาที่ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยังได้เตรียมแผนสำหรับการจัดอบรมกับกลุ่มผู้​ประกอบการ และผู้สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา ตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง-กัญชา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นมาตรฐาน รวมถึงการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านข้อกฎหมายต่างๆ โดยการจัดอบรมจะมีขึ้นต้นเดือนเมษายน รับจำนวนจำกัดเพียง 450 คน เปิดอบรม 9 รอบ ๆ ละ 50 คน ใช้เวลาอบรม ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-211289 ในวันเวลาราชการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *