“ETDA” โชว์ 6 หลักสูตรดิจิทัล พลิกโฉมองค์กร ก้าวข้ามขีดจำกัด สร้างโอกาสสู่ยุคใหม่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy of Digital Transformation by ETDA จัดงาน “ADTE OPEN HOUSE 2022 : ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจ ในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้” โชว์ 6 หลักสูตร ติดอาวุธความรู้ดิจิทัลพลิกโฉมการทำงานองค์กร ธุรกิจ ให้พร้อมสู่โลกยุคใหม่ เริ่มหลักสูตรแรก มีนาคมนี้

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงความรุดหน้าของเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการปรับ Business model การปรับกระบวนการทำงานที่ต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้น พร้อมๆ กับการพัฒนาทั้งความรู้ และคน เพื่อให้เตรียมพร้อมกับการทำงานในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นด้วย ส่งผลให้คนทำงานเองก็จะต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามไปด้วย ขณะที่นโยบายของภาครัฐเอง ก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในหลายส่วนเพื่อให้รองรับการปรับตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเดินหน้าดำเนินงานสำคัญๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ อย่างการพัฒนากำลังคนด้าน e-Transaction & e-Commerce รองรับตลาดยุคดิจิทัลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในองค์กรสำคัญการอยู่เบื้องหลังเพื่อพัฒนามาตรฐานตลอดจนแนวทางเพื่อยกระดับการทำงานในหลายๆ องค์กร พร้อมกับการสร้างคนรุ่นใหม่สู่การเป็น “โค้ชดิจิทัลชุมชน” ขยายฐานสร้างเครือข่ายเทรนเนอร์ (Trainer) ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค จึงนำไปสู่การจัดตั้งสถาบัน ADTE by ETDA (Academy of Digital Transformation by ETDA)

ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นศูนย์กลางและแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัลในหลากหลายมิติ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานชั้นนำของไทย ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการเปิดอบรม ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคนไทยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ผ่านหลักสูตรดิจิทัลที่น่าสนใจสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อยกระดับความรู้ให้คนไทยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่ไม่ว่าจะดำเนินงานอะไรก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มรูปแบบ สถาบัน ADTE by ETDA จึงสร้างหลักสูตรดิจิทัลชุด “ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจ ในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้” ขึ้น เพื่อเป็นการติดอาวุธความรู้ด้านดิจิทัลให้กับคนในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างผู้ประกอบการในภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สู่การปลดล็อกการทำงานและธุรกิจ สร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในหลากหลายสาขา ทั้งจาก ETDA และหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเทคโนโลยีชื่อดังที่จะร่วมยกกระบวนทัพเข้ามาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างคับคั่ง

โดย ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ประกอบไปด้วย 6 หลักสูตรที่เรียกว่าทุกองค์กร ธุรกิจ ยุคใหม่จะต้องไม่พลาดในการเสริมทักษะความรู้ในด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็น Digital Signature เรียนรู้การใช้ลายเซ็นดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย, Digital ID การนำเทคโนโลยีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกรรมทางออนไลน์, Digital Transformation การทำงานในรูปแบบดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ที่จะช่วยเติมเต็มองค์กรให้กลายเป็น Digital Workplace แบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้องค์กรของคุณก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล, Digital Security การรับมือภัยไซเบอร์ และแนวทางการป้องกันภัยทางออนไลน์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางในภาคปฏิบัติและกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบุคลากรของ ETDA, Digital Commerce จะมีทั้งในส่วนของหลักสูตร e-Commerce ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น (Beginner) จนถึงระดับสูงขึ้น (Intermediate) เพื่อให้เรียนรู้ได้แม้ไม่มีพื้นฐาน เพื่อการอัพสกิล การขายสินค้าในโลกดิจิทัลที่ทันสมัยและปลอดภัย, Digital Literacy สำหรับการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ กับเนื้อหาทั้ง 6 ด้านที่จะพาไปเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ครบครัน เป็นต้น ซึ่งทุกหลักสูตรจะเริ่มเรียนในช่วงเดือนมีนาคม 2565 นี้เป็นต้นไป

สำหรับองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ ผู้ประกอบการท่านใด สนใจอยากเข้าร่วมยกระดับทักษะ เพิ่มความรู้ด้านดิจิทัล สู่การสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานไปกับสถาบัน ADTE by ETDA ผ่านหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียด สมัครเรียนได้ที่ https://bit.ly/3JEURrA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ e-mail: adtebyetda@gmail.com โทรศัพท์ 02-123-1234 หรือที่เพจ ADTE by ETDA

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *