ปฏิทินข่าว .. 13ก.ย.กิจกรรมสร้างสื่อความรู้ฟื้นฟูการทำงานปอด-ระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19สมาคมสภาองค์กร โรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สถาบัน
บำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอกและสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตระหนักถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Covid -19” ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจบถึงแก่ชีวิต โดยผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วบางส่วน จะเป็นผู้ป่วยที่การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทำได้ช้าเพราะปัจจัย ด้านอายุหรือการมีโรคร่วม ซึ่งการออกกำลังเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดจึงมีความจำเป็นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความสามารถในการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
เพื่อช่วยในการขับเสมหะ (ถ้ามี) และเพื่อป้องกันการเกิดกาวะปอดแฟบ อันจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของปอดให้ดีและเร็วขึ้น จึงใด้จัดทำโครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19 เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับประชาชนและผู้ป่วย Post-Covid รวมถึงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับการเป็นสื่อการสอนแก่ผู้ป่วย


ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับชมการจัคกิจกรรมโครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Pos-Covid-19 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน
พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.15 น.ผ่านระบบ Z00M (สแกนผ่าน Line ID :และ รับชม
Facebook Live ผ่านเพจ “ภูมิแพ้ก็แพ้เรา”


สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่
คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป๊ง)
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทไอเวิร์คพีอาร์ จำกัด
โทร. 081-421-5249 อึเมล : ianasakutis@yahoo.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *