พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนเที่ยวงานอัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร 5 – 6 มี.ค.65 ภายใต้มาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนเที่ยวงานอัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร 5 – 6 มีนาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ชวนเที่ยวงาน “อัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร” ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. เรียนรู้นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ชิม ชม ช้อป อาหารอร่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 100 ร้านค้า

 

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานอัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำนวัตกรรมการเกษตรมาสนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดอบรมวิชา ของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี”


ภายในงานมีการนำนวัตกรรม IOT (Internet of Things) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในด้านการเกษตร สู่การพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัจฉริยะ ลดเวลาการดูแล เพิ่มประสิทธิผลในการเพาะปลูกพืชสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ และประหยัดค่าใช้จ่ายมาจัดแสดงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้อีกด้วย


ด้านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติให้เข้าชมในราคาพิเศษ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum ไปกับ 4 พื้นที่การเรียนรู้พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลภายในงาน


ทั้งนี้ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ร่วมรับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลใกล้ชิดในรูปแบบวิถีใหม่ NEW NORMAL”


โดยผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดังนี้


1..ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ
ภายใน 72 ชั่วโมง
2. ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าร่วมงาน
3. ลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ด้วย Application ไทยชนะ หรือสมุดสำหรับลงทะเบียน
4. ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5. หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์
6. เว้นระยะห่างกับครอบครัวอื่นอย่างน้อย 1–2 เมตร


นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงานยังเลือกช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ ตลาดพันธุ์ไม้จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือโดยตรงจากทั่วประเทศที่นำมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *