ซีพีเอฟ โชว์ระบบอัตโนมัติผลิตไส้กรอกลดสัมผัส คุณภาพมาตรฐาน อย. ตรวจสอบย้อนกลับได้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำการผลิตไส้กรอกคุณภาพสูงจากวัตถุดิบชั้นดี ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไส้กรอกที่ทันสมัยลดการสัมผัส ตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต สร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร

นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดภัยภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ตามแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกระบวนการผลิตไส้กรอกของบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยแบบผสมผสานทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตลอดสายการผลิตมาใช้ โดยควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่เนื้อสัตว์มาจากฟาร์มมาตรฐาน รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่โรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์จนถึงมือผู้บริโภคที่อุณหภูมิเฉลี่ย 0-12 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความสดใหม่ของวัตถุดิบ ตลอดจนส่วนผสมและเครื่องปรุงที่มีการคัดเลือกเป็นพิเศษตามสูตรการผลิต ให้ได้รสชาติอร่อยและปลอดภัย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกของบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยทางอาหาร การใช้ส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส สอดคล้องตามมาตรฐานอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตลอดจนไนไตรท์ ที่ช่วยคงคุณลักษณะสีของไส้กรอก และป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ในปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่ อย. กำหนด (ต่ำกว่า 80 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงมีการนำนวัตกรรมระบบรมควันที่มีเทคโนโลยีในการกำจัดสารทาร์มาใช้ ซึ่งช่วยกรองให้ได้ควันคุณภาพดีมาใช้อบไส้กรอกเพื่อให้ได้ไส้กรอก “ไร้สารทาร์”

ซีพีเอฟ นำกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติต่อเนื่องมาใช้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการจัดการสินค้าในคลัง รวมถึงการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้จัดการวัตถุดิบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการจัดเก็บและเรียกใช้วัตถุดิบตามลำดับก่อน-หลัง (First In-First Out) ด้วยระบบ RFID (Radio – Frequency Identification) ทำให้สามารถเรียงลำดับการใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อความสด สะอาดของผลิตภัณฑ์ และมีการใช้เครื่องตรวจจับการปนเปื้อนโลหะ (Metal Detector และ X-Ray)เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค

นายณฤกษ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ยังมีระบบตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบด้วยการกำหนดมาตรฐานการชั่ง ตวง วัด น้ำหนักวัตถุดิบและส่วนผสมอย่างแม่นยำ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ (Quality Control) และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ทุกรายการโดยห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่ทันสมัยตามมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าปลอดภัยและพร้อมส่งต่อไปยังผู้บริโภค

“ซีพีเอฟ ไม่เพียงคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไส้กรอกชนิดเทอร์โมฟอร์มแบบฟิล์มหลายชั้น (Multi-layer thermoforming film) ซึ่งช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหาร ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ร่วมกับการบรรจุอัตโนมัติช่วยลดการปนเปื้อนระหว่างการบรรจุ ทำให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นานขึ้น โดยไม่ต้องใช้สารกันเสีย

จากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล และความใส่ใจทุกขั้นตอน ทำให้ไส้กรอก CP ได้รับการโหวตจากผู้บริโภคทั่วประเทศให้เป็น No.1 Brand แบรนด์อันดับ 1 ในใจ โดยนิตยสาร Marketeer.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *