สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ฝึกอบรมหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate Course : RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 8 – 10 จำนวนทั้งสิ้น 59 คน

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และครูการบิน ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ณ ห้องราชเสนียพิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65

การฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุนนี้ ผู้ฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 10 ชั่วโมง และภาค Flight Simulator จำนวน 2 ชั่วโมงบิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC ชั้น 6 และฝึกภาคอากาศ จำนวน 5 ชั่วโมงบิน ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.