ออมสินห่วงใย : สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ผ่าน 3 เพจดัง

ออมสินห่วงใย : สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ผ่าน 3 เพจดัง

ธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนภารกิจเพจเราต้องรอด เพจเส้นด้าย และเพจ Food For Fighters ซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่รอเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจเป็นจำนวนมาก ทำให้ความช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง ธนาคารออมสินจึงได้สนับสนุนไรเดอร์ออมสินห่วงใย เพื่อช่วยจัดส่งยา เวชภัณฑ์ หรือสิ่งของยังชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้เดือดร้อนหรือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ทันท่วงที พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม และกล่องออมสินห่วงใย บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง ภายใต้เพจ “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” หนึ่งในโครงการ CSR ของธนาคารออมสิน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *