สภากาชาดไทย หนึ่งในสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ ช่วยด้านมนุษยธรรม บรรเทาทุกข์ภัยสงคราม

• สภากาชาดไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเคราะห์กรรมเมื่อเกิดภัยสงครามและภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักการกาชาดสากล

• ขอเชิญร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งผ่านการปฏิบัติงานของสภากาชาดยูเครน

• ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
• ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”
• เลขที่บัญชี 001-1-34567-0

• กรณีการโอนเงิน – หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถ แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุ “เพื่อสนับสนุนสภากาชาดยูเครน” พร้อมแนบสลิปการโอน ทาง email : donation@redcross.or.th หรือ โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440

• หรือสแกน QR Code E-donation โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จและตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate

🤍

#สภากาชาดไทย

#DonationHUBรับเพื่อให้ #TRConlineDonation

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *