กลุ่มธุรกิจการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จับมือพันธมิตร CTBC Bank จัดงาน “Inherit the Legacy to build a Better Tomorrow” ขอบคุณลูกค้า-คู่ค้าทางธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จับมือพันธมิตร CTBC Bank จัดงาน “Inherit the Legacy to build a Better Tomorrow” ขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นมอบบริการและผลิตภัณฑ์เหนือความคาดหมาย รวมถึงรุกดิจิทัล แพลทฟอร์ม


กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จับมือพันธมิตร CTBC Bank จัดงาน “Inherit the Legacy to build a Better Tomorrow” เพื่อฉลองความสำเร็จในการร่วมมือทางธุรกิจการเงิน  ปัจจุบัน CTBC Bank เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่พร้อมส่งผ่านความเชี่ยวชาญและความชำนาญของ CTBC Bank ไม่ว่าจะเป็น Trade Finance, Wealth Management, Personal loan และ Digital Platform ใหม่ๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างก้าวกระโดด การจัดงานครั้งนี้ เป็นการขอบคุณลูกค้า และพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ด้วยดีเสมอมา 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ CTBC Bank พร้อมเดินหน้าพัฒนา Digital Infrastructure และ Platform เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิด Customer Centric ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีส่งมอบให้ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกวัย

  

รายชื่อผู้บริหารในภาพ

–  ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (กลาง)

–  นายหลี่ หมิง-เซี้ย , Chairman of CTBC Bank (ขวาสุด)

–  นายเฮอร์เบิร์ต ชี, รองท่านทูต สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ซ้ายสุด)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *