โครงการ “การพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ปลอดภัยสร้างสรรค์” จัดอบรมฟรี 4 วันที่ 21-24 มี.ค. 65

โครงการ “การพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” จัดอบรมฟรี 4 วันที่ 21-24 มี.ค. 65

สนใจสมัครภายในวันที่ 15 มี.ค. 65 https://forms.gle/z1s7sXSFNt3wNVgKA

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/17h9q5daPujq6I5FqBVRDH_vWFvEivexM?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ @tmfnewgen หรือ 0918405665 หรือ 0813503796

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.