รมว.พม.เปิดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายขจัดการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

วันนี้ (8 เม.ย. 65 ) เวลา 16.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ: Gender Fair พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 18 หน่วยงาน โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางซาร่าห์ นิบบซ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การ
UN Women สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เอกอัครราชทูตและอุปทูตประจำประเทศไทย องค์กรเครือข่ายตัวอย่างและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุง เทพมหานคร (หอศิลป์กรุงเทพฯ) สี่แยกปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.