พม. ร่วมเครือข่าย รับตัวคนไทยเหยื่อขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กัมพูชา ณ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

พม. ร่วมกับเครือข่าย รับตัวคนไทยเหยื่อขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชา ณ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันนี้ (15 เม.ย 65) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับตัวคนไทยที่ถูกหลอกไปเป็นเหยื่อของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชา ณ บริเวณด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการรับตัวกลุ่มคนไทยดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วมากกว่า 10 ครั้ง มีจำนวนคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือกลับจากประเทศกัมพูชา รวมแล้วเกือบ 2,000 คน สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือกลุ่มคนไทยในครั้งนี้ มีการช่วยเหลือคนไทยรวม 68 คน โดยการประสานงานของ ศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งกัมพูชา และสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่ถูกหลอกเข้ากระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และสแกมเมอร์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกระทรวง พม. ได้มอบหมายผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. เข้าร่วมรับตัวกลุ่มคนไทยดังกล่าว หลังจากนั้นจะมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการ สัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายหลังกระบวนการกักตัวตามมาตรการทางสาธารณสุขเสร็จสิ้น โดยหากเป็นผู้เสียหายจะมีกระบวนการติดตามช่วยเหลือ โดยหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียหาย เช่น การช่วยเหลือเยียวยาผ่านเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือเยียวยาอื่น ๆ ตามภารกิจของกระทรวง พม. ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.