วช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม เชิญเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 2

📣📣 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 🐥🐥🐥

🙋คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
✅ อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
✅ มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)
✅ บุคลากรสังกัด ม.นครพนม จำนวน 30 คน
✅ บุคลากรเครือข่าย ม.นครพนม จำนวน 30 คน
✅ ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
✅ ไม่มีตำแหน่ง ผศ. หรือสูงกว่า
✅ ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือสูงกว่า
✅ ไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
✅ ต้องมีผลรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
✅ มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมภายใน 48 ชั่วโมง

🎯ขั้นตอนการพิจารณา
1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนในระยะเวลา
2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.
3. วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่กำหนดเท่านั้น)
4. หน่วยงานผู้จัดประกาศรายชื่อและแจ้งผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ รายชื่อ
5. หน่วยงานผู้จัดสรุปรายชื่อที่ตรวจแล้ว ส่งให้ วช. เพื่อจัดทำวุฒิบัติ

จัดอบรมวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

⏳ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พฤษภาคม 2565

🔥🎊 สมัครเข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1CrJwfFAh7amur2FHZsAy1myPfyoAX7Sp?usp=sharing

🤗สอบถามและติดต่อประสานงาน🤗
นางสาวพรพิมล ควรรณสุ โทร 089-7157 632
นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ โทร 095-6625 423


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว

#สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #มหาวิทยาลัยนครพนม #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *