วช.ชวน ผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่น 3 ผ่านZOOM Meetings

📢📢📢 วช. ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 3
ผ่านระบบ ZOOM Meetings ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการพิจารณา :

  1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนภายในวันที่ 7 – 30 เมษายน 2565
  2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.
  3. วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเท่านั้น)
    ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารโครงการ และส่งใบสมัคร ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ
    หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยการพิมพ์เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ :
โทร. 044-233000 ต่อ 5101

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว

#สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #ราชมงคลอีสาน #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *