ศน. จัด “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 20 – 24 เม.ย. 65 จัดรถ ขสมก. บริการฟรี

ศน. จัด “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
20 – 24 เม.ย. 65 จัดรถ ขสมก. ให้บริการฟรีแก่ประชาชน


วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าวัดไหว้พระเสริมสิริมงคลตามวัดต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

โดยได้จัดโปรแกรมเส้นทางเดินรถท่องเที่ยวเชิงธรรมะในการนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเยี่ยมยลศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดและสถานที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

เส้นทางการจัดกิจกรรมคือวัด พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย ๑.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๒.สวนสันติชัยปราการ ๓.พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน ๔.วัดบวรนิเวศวิหาร ๕.วัดชนะสงคราม ๖.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ๗.พระบรมมหาราชวัง


๘.ศาลหลักเมือง ๙.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม ๑๐.มิวเซียมสยาม ๑๑.วัดประยุรวงศาวาส ๑๒.ศาลาเฉลิมกรุง ๑๓.วัดสระเกศ ๑๔.วัดราชนัดดาราม ๑๕.นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ๑๖.หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ๑๗.วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๘.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๙.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๒๐.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ที่กรมการศาสนาจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งวิ่งตามเส้นทางและจอดรับ-ส่งตามจุดที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบฟอร์มผ่านช่องทางออนไลน์ (https://bit.ly/3qnIpFf) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ และจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


กรมการศาสนา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่ม พระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” สักการะพระประธานในพระอุโบสถและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาในพระอุโบสถ ฟังพระธรรมเทศนา สืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *