มทร.ธัญบุรี – สสว. ยกทัพ อัพความรู้ออนไลน์ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘จันทบุรี’

มทร.ธัญบุรี – สสว. ยกทัพ อัพความรู้ออนไลน์
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘จันทบุรี’

นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดติวเข้มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.จันทบุรี “พลิกธุรกิจดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและการจัดการธุรกิจออนไลน์” รุ่นที่ 5 ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย MSME Step up ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรม นิว แทรเวล ลอด์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี เป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วย คุณนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สสว. พร้อมด้วยผู้บริหารจาก สสว. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และทีมคณาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี


ทาง สสว. ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะ 3 วัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วม จะได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
SME-GP นโยบายและมาตรการของรัฐในการส่งเสริมเอสเอ็มอี สถานการณ์ แนวโน้ม/เทรนด์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อเอสเอ็มอี สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ขณะเดียวกันยังมีการบรรยายพิเศษและให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกลองปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เช่น การบรรยาย Online Marketing Mix ผสานช่องทางการตลาดออนไลน์ สร้างชื่อให้รุ่ง ดันยอดขายพุ่ง ด้วย Facebook, LINE, Google และ TikTok การวางแผนและเลือกช่องทางขายออนไลน์ให้เหมาะสมกับสินค้า การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ใน TikTok พร้อมเทคนิคขายให้ปัง ทำตัวให้ดังบน TikTok การบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและทำแบนเนอร์โฆษณาด้วยแอพ Canva, CapCut รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการและที่ปรึกษาเพื่อประเมินศักยภาพผู้ประกอบการรายกิจการเบื้องต้น ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19


ด้าน คุณสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี กล่าวว่า จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบการในภาคการผลิต การค้าและบริการที่หลากหลาย เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาหาร อัญมณี เครื่องประดับ รวมถึงภาคการเกษตร ซึ่งความหลากหลายนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของจันทบุรีขับเคลื่อนไปได้ดี ขอขอบคุณความตั้งใจของ 2 หน่วยงานสำคัญ คือ มทร.ธัญบุรี และ สสว. ที่ได้ร่วมมือกันลงพื้นที่จัดติวเข้มแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้เรียนรู้และทดลองเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและที่ปรึกษาซึ่งทาง มทร.ธัญบุรี ได้จัดขึ้นเพื่อแนะนำแนวทางและเครื่องมือเพื่อใช้ในธุรกิจสำหรับรายกิจการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสต่อไป จะได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้อีก ซึ่งเสียงตอบรับในภาพรวมที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญ และเห็นโอกาสในการขยับขยาย ปรับตัวเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่เกิดนี้


ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.smeonline.rmutt.ac.th/stepup65 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 549 4004, 090 916 2227 และ 097 278 8879 หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมความรู้ได้ที่ Facebook : Osmep สสว. SME CONNEXT และ www.smeonline.info

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *