กรมการศาสนา วธ. เชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2565

🙏🏻กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ ๗ แห่งเกี่ยวกับการตรัสรู้ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ผ่านทาง Facebook Live กรมการศาสนา 📡📲
https://fb.watch/d0BmpifcnX/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *