31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก สสส.ชวนคนสภาลดละเลิกบุหรี่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก สสส.ชวนคนสภาลดละเลิกบุหรี่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมี นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา บรรยายให้ความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่และการลดมลพิษของสำนักงานฯ พร้อมด้วย นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล สมาชิกวุฒิสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม โทษของบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ และการลดฝุ่นภายในอาคาร” รวมถึงการเดินรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ และร่วมติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ เพื่อจัดพื้นที่สำนักงานฯ ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และรณรงค์ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ และติดป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ของตัวแทนสำนักต่างๆอีกด้วย

ขณะที่บริเวณชั้น 1 สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ “บุหรี่….สารพิษ ทำลายชีวิต ทำลายสิ่งแวดล้อม” โดยจัดนิทรรศการรณรงค์ชุดความรู้ อาทิ ยาสูบวางยาพิษให้แก่โลก ,อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าต่ออวัยวะต่างๆ , บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม , โลกร้าวเพราะบุหรี่ ฯลฯ พร้อมรณรงค์เชิญชวน ส.ส. ส.ว. ข้าราชการรัฐสภา และสื่อมวลชน ลด ละ เลิกบุหรี่ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และช่วยกันชักชวนให้กำลังใจคนอยากเลิกสูบบุหรี่แล้ว ยังจะช่วยลดฝุ่นควันจากบุหรี่และปริมาณขยะพิษให้กับชีวิตและสิ่งแวดล้อม

พร้อมตอบแบบสอบถามกดไลค์ กดแชร์เพจ “สร้างสุข” และร่วมtเล่นเกม “ปักใจไกลบุหรี่” รับชุดความรู้พร้อมของที่ระลึก โดยมีส.ส.หลายคนร่วมกิจกรรม อาทิ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ พรรคเพื่อไทย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ร่วมกิจกรรม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.