มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์-สัมพันธ์พี่น้อง

มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์-สัมพันธ์พี่น้อง

เฟรชชี่ มทร.ธัญบุรี ตบเท้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ล้นหอประชุม มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้อง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้สำเร็จและถึงฝั่งฝัน ขณะเดียวกันยังเปิดศูนย์ Hotline เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาทำความรู้จักกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในรั้วราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นี้จัดขึ้น 4 วัน แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1-22 มิ.ย. 65 เป็นการปฐมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ คณะการแพทย์บูรณาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2-23 มิ.ย. 65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 3-24 มิ.ย. 65 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4-25 มิ.ย. 65 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ด้าน รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้ง 4 รุ่น ท่านอธิการบดีฯ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาท และบรรยายหัวข้อ “เพราะที่นี่มีอนาคต” และตนได้บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัย” ส่วนนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ บรรยายหัวข้อ “การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาแชร์ประสบการณ์ ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดเปลี่ยนในการแสวงหาแนวทางเพื่อการประกอบอาชีพระหว่างเรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Walk Rally พี่น้องสัมพันธ์ รวมถึงจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเข้าบ้านราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมทั้งหมดนี้ ได้รับความร่วมมือและความตั้งใจที่ดีเพื่อนักศึกษาใหม่ทุกคน จากหลายหน่วยงานจากองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมสันทนาการ มทร.ธัญบุรี นักศึกษาจิตอาสา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ศิษย์เก่า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มทร.ธัญบุรี แห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาสำคัญในการส่งมอบโอกาสและมอบอนาคต เพื่อที่จะเป็นบัณฑิตสำคัญของสังคมต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *