เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

🙏🏻🙏🏻🙏🏻กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์🌷🌷
https://e-service.dra.go.th/sign/index.php

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.