เปิดความปัง ส่งท้ายงาน “SME – GP Day” ทำเศรษฐกิจพุ่งกว่า 100 ลบ. สะท้อน “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ได้ผลจริง

ปิดฉากลงอย่างงดงามกับงาน “SME – GP Day” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดขึ้นตามมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 19 – 21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 6 อิมแพค เมืองทองธานี ต่อยอด “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ทำเศรษฐกิจพุ่งกว่า 100 ลบ.

1661086250313

.com/blogger_img_proxy/


นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “การจัดงาน SME – GP Day สามารถสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆให้หันมาสนใจการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ MSME ที่มีสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน มีการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงโอกาสเชิงพาณิชย์มากกว่า 1,000 คู่ สสว.คาดการณ์ว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งจากการจำหน่ายสินค้าภายในงาน และจากการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จที่ สสว.ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง8รัฐได้ง่าย ตามคำขวัญ รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย”


.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/


ผอ.สสว. เผยอีกว่า “การจัดงาน SME – GP Day ตามมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ MSME ที่ขึ้นทะเบียนผ่าน www.thaismegp.com ที่ปีงบประมาณ 2564 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีมูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท และมีการเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ จนถึงการจัดงาน SME – GP Day มีผู้ประกอบการ MSME ลงทะเบียนในระบบแล้วมากกว่า 138,000 ราย และ สสว.ยังมั่นใจว่าในปลายปีนี้ จะมีผู้ประกอบการ MSME ลงทะเบียนในระบบไม่น้อยกว่า 140,000 ราย”


.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/

“สสว.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ MSME ขึ้นทะเบียน www.thaismegp.com เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่าย ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSME โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ทั่วประเทศก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ” ผอ.สสว.กล่าว

.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *