วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ปี 64

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายใต้ประเด็นวิจัย ดังนี้

 1. ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้าง: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคสมัยของความพลิกผัน
 2. ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ: นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแอนโทรโพซีน
 3. ของเก่าที่ต้องเล่าใหม่: การท้าทายพรมแดนทางทฤษฎีของศาสตร์และศิลป์
 4. ความรู้คืออำนาจ – มนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนา: การสร้างความยั่งยืนจากฐานราก ผ่านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม และศิลปะ
  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 มีนาคม 2564
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  สำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  โทรศัพท์ 098-335-2409
  อีเมล์ nrct_maggrad@nrct.go.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *