สช. ผนึกภาคีเครือข่าย13องค์กร จัด“มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” วันที่ 15-16 ก.ย.นี้

สช. ผนึกภาคีเครือข่าย13องค์กร จัด“มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่15-16 ก.ย.นี้ เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนการดูแลล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างสุขที่ปลายทาง

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยว่า คนเราทุกคนมีโอกาสที่จะเจ็บป่วย ซึ่งมีบางคน บางช่วงเวลา ที่ต้องวางแผนเพื่อตัดสินใจว่าช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต หากเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงรุกรานชีวิต เราจะจากไปด้วยวิธีใด จึงจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราและครอบครัวดีที่สุด
“มาตรา12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ให้สิทธิคนไทยทุกคนแสดงเจตนารมณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าจะไม่รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะรู้และเตรียมตัว เตรียมพร้อมรับมืออย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะชีวิตเป็นของพวกเราทุกคน”


สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ประกอบด้วย กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สสส. สปสช. สภาการพยาบาล กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย กลุ่ม Peaceful Death ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม เยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา เตรียมจัดงาน “มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่15-16 กันยายน 2565 ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ณ สถานที่จัดประชุมหรือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ก.ย.65 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับชมผ่านทางเพจ “สุขปลายทาง”

ทั้งนี้ภายในงาน “มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” จะเป็นการเปิดพื้นที่กลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ โดยในวันที่ 15 ก.ย.65 จะมีปาฐกถาเปิดงาน “วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง” โดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , การปาฐกถาพิเศษ “สร้างพลังใจ พลังความร่วมมือทางสังคมเพื่อสุขที่ปลายทางด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ พลังองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสุขที่ปลายทาง: ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายและการขับเคลื่อน, พัฒนาระบบการดูแลล่วงหน้าและการดูแลระยะสุดท้ายแบบองค์รวมอย่างไรให้สุขที่ปลายทาง, การดูแลครอบครัวเมื่อโศกเศร้าและสูญเสีย (Bereavement) ของบุคลากรทางการแพทย์

ส่วนวันที่ 16 ก.ย.65 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ Inspiration Talk “อยู่ดี = ตายดี…เพื่อสุขที่ปลายทาง โดย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม, เสวนาต้องรู้อะไรบ้างเมื่อต้องรับมือกับความตาย, เสวนาการเตรียมพร้อมชีวิตเพื่อตายดีในมุมมองสายศิลปิน และ Dead Talk “พูดคุยเรื่องความตาย” โดย พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ และคุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดด้าเบลส) เป็นต้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *