7 ก.ย. นี้ พม. พร้อมจัดประชุม APEC Women and Economy Forum เพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ

7 ก.ย. นี้ พม. พร้อมจัดประชุม APEC Women and Economy Forum เพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ – เสริมพลังสตรีด้วยโมเดล BCG

5 กันยายน2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) แถลงความพร้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and Economy Forum) การประชุมเอเปคระดับสูงสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (High Level Policy Dialogue on Women and the Economy : HLPDWE) ด้วยรูปแบบไฮบริด ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ True ICON Hall ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีรัฐมนตรีหรือผู้แทนระดับรัฐมนตรีของกระทรวงด้านสตรีและเศรษฐกิจ คณะผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้นำระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการเอเปค สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายเร่งเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ – เสริมพลังสตรีด้วยโมเดล BCG

นายจุติ กล่าวว่า ในปี 2565 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ BCG โดยในส่วนของกระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสตรีของเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Women and Economy Forum) ภายใต้แนวคิด “Women’s Empowerment through the BCG Economy” การเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio – Circular – Green Economy ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ True ICON Hall ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยมีตน ในฐานะ รมว.พม. เป็นประธาน (Chair) ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีจากกระทรวงหรือหน่วยงานด้านสตรีและเศรษฐกิจจากเขตเศรษฐกิจเอเปค และคณะผู้แทน ได้แก่ ออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ และจีนไทเป เข้าร่วมแบบออนไซต์ ส่วนบรูไนดารุสซาลาม แคนาดา จีน อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก เวียดนาม และรัฐเซีย เข้าร่วมรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งชิลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมแบบไฮบริด รวมถึงมีผู้นำระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการเอเปค สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค Advisory Council – ABAC) และมีข้าราชการระดับสูงและภาคเอกชน รวมประมาณ 100 คน เข้าร่วมประชุม

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ ในช่วงเช้าเป็นการรับรองระเบียบวาระประชุมของสมาชิก การปาฐกถาหัวข้อ “การเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ BCG” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี จากนั้น เป็นการอภิปรายเชิงนโยบายระดับสูง (Ministerial Round Tables) ในหัวข้อ “การสร้างความมั่นใจในการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรี” เกี่ยวกับแนวทางการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรีผ่านรูปแบบเศรษฐกิจ BCG ที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุม ความเท่าเทียม และความยั่งยืน ความเป็นอยู่ที่ดี และการสร้างความยืดหยุ่นต่อความท้าทายในอนาคต ต่อด้วยการประกาศรางวัลผลงานวิจัยด้านสุขภาพโดยเขตเศรษฐกิจชิลี สำหรับในช่วงบ่ายปิดท้ายด้วยการรับรองแถลงการณ์ร่วมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี 2565 (APEC Women and Economy Forum Statement 2022)

ทั้งนี้ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ คือ ช่วยให้สตรีไทยและผู้ทำงานด้านสตรีและเศรษฐกิจได้มีเวทีในการหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลด้านนโยบาย รวมถึงการสร้างกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานด้านสตรีและเศรษฐกิจ และนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ในการปรับปรุงนโยบายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจในการดำเนินงานด้านสตรีและเศรษฐกิจในเอเปคต่อไป

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดประชุมครั้งนี้ ทั้งการเฝ้าระวังโควิด – 19 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ด้านความปลอดภัยและการจราจร และการจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer) ในการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม และมีการจัดบูธนิทรรศการซึ่งได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Empowerment and Equality : “When more women work, economies grow” ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความก้าวหน้าและการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงของไทย Hall of Frame ธุรกิจตัวอย่างของสตรีผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โซนสาธิตร้อยมาลัย สานชะลอม แกะสลักผักผลไม้ โซนบริการนวดแผนไทย เพ้นท์เล็บ ทำผมแบบแห้ง (Dry Shampoo) โดย Chalachol Hair Studio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมของที่ระลึกจากเครือข่ายพันธมิตร อาทิ ผ้าพันคอไหมจากอำเภอแม่แจ่มและอำเภอปากช่อง และผ้าประดับกระเป๋าสำหรับเสื้อสูทจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.