วศ.​ จับมือ สทน.​ ขยายขอบข่ายความร่วมมือด้านวิจัย-พัฒนา ตอบโจทย์ความต้อง​การ​ประเทศ

วศ.​ จับมือ สทน.​ ขยายขอบข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

เมื่อวันที่​ 5 กุมภาพันธ์​ 2564 คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือร่วมกับ รศ. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ​ องค์การมหาชน ​(สทน.)​ และคณะ เพื่อขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้คลอบคลุมความต้องการของประเทศ

ทั้งนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดี วศ. เปิดเผยว่า ประเด็นสำคัญที่จะอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว จะครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาวัสดุอวกาศ การพัฒนาวัสดุกำบังรังสี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง การตรวจเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์ การจัดทำมาตรฐาน ​การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีอาหารสู่ชุมชน

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ​บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี​มาร่วมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่​ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.