มูลนิธิทันตนวัตกรรม เปิดผลงานวิจัยและพัฒนา “โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก”

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาและต่อยอดโครงการวิจัยหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝกในระดับอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช พร้อมเตรียมเดินหน้าทำการวิจัยสารสกัดจากหญ้าแฝกไปใช้ในเภสัชภัณฑ์กลุ่มอื่นต่อไป

.com/blogger_img_proxy/

นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวถึงความคืบหน้า ”โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก” ว่าหลังจากที่มีการลงนามร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากหญ้าแฝก สำหรับทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคฟันผุ เชื้อก่อโรคในคลองรากฟัน เชื้อก่อโรคปริทันต์ และเชื้อราในช่องปาก

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ยังได้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อคิดค้นสูตรน้ำยาบ้วนปากสูตรต้นแบบที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหญ้าแฝก ซึ่งได้ผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว ล่าสุด สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ Lot. แรก เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช โดยการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้เลขที่ใบรับรองการจดแจ้ง จากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว โดยการวิจัยและการผลิตครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวต่อว่า โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนพระทัยเรื่องหญ้าแฝก และได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 และได้มีพระราชกระแสกับทีมทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่า “หญ้าแฝก สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทันตแพทย์ลองไปคิดดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง แล้วมาเล่าให้เราฟัง”

ความสำเร็จของการวิจัยดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำหญ้าแฝกไปขยายผลนอกเหนือจากจะใช้ในการแก้ปัญหาดินถล่ม ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วยังสามารถนำประโยชน์จากหญ้าแฝกไปใช้เป็นส่วนผสมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากได้ด้วย เลขาธิการมูลนิธิทันตวัตกรรมกล่าว

3.%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87

รศ. เภสัชกรหญิง ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง

รศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในทีมนักวิจัยกล่าวว่า ในการทำวิจัยตามโครงการ มีการคัดเลือกสายพันธุ์ของหญ้าแฝกที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี แล้วนำมาสกัด และพบว่า ส่วนรากของหญ้าแฝกเป็นส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด เป็นส่วนที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปากด้วย ซึ่งในการกระบวนการทำงานมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้น จนกระทั่งเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ตัวผิตภัณฑ์จะมีประสิทธิภาพต่อการผู้ใช้


.com/blogger_img_proxy/

ผศ. เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล


ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล และวิรัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในการทำวิจัยให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากที่ดี ข้อแรกต้องคำนึงถึงสารประกอบที่นำมาใช้ผลิตต้องมีความปลอดภัย และดูเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้บริโภคคาดหวัง เช่นความสดชื่นในช่องปาก ลดการสะสมของเชื้อโรค ลดคราบหินปูน สี กลิ่น รสชาติ และความใสของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดต้องใช้เวลาในการวิจัยและทดสอบยาวนานเพื่อความมั่นใจ


.com/blogger_img_proxy/

นางสาวเกศรา ผดุงฤกษ์


นางสาวเกศรา ผดุงฤกษ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาอาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ฯ กล่าวว่า ทางทีมวิจัยยังมีแผนที่จะมีการต่อยอดนำสารสกัดหญ้าแฝกไปประยุกต์ใช้ในเภสัชภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ยาสีฟัน และสเปรย์ระงับกลิ่นปาก รวมทั้งจะนำนวัตกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับสมุนไพรประเภทอื่นให้ได้รับประโยชน์กับตัวผลิตภัณฑํที่เราพัฒนาขึ้นให้ได้มากที่สุด

สำหรับสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช หรือน้ำยาบ้วนปากจากหญ้าแฝกคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ มีความอ่อนไยนต่อช่องปาก รสไม่ขม ไม่แสบปาก มีกลิ่นหอมที่ให้ความรู้สึกสดชื่น ช่วยลดแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในคลองรากฟัน ช่วยลดแบคทีเรียก่อโรคฟันผุ ช่วยลดเชื่อราในช่องปาก และช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อโรคปริทันต์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line : @dent_in_found โทรศัพท์ 062-549-8146, 02-3182351-5 ต่อ 1403,1416

หรือติดตามได้ที่ Website: www.dent-in-found.org

Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40

https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.