THAC ชวนฟังสัมมนา นิยาม-ความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ

 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาของ YTHAC ในหัวข้อ นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ งานที่จะทำให้คุณรู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ สัญญาอนุญาโตตุลาการ และเทคนิคควรรู้ก่อนร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ของ THAC ที่จะมาไขข้อสงสัยว่า ทำไมคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทำไมการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการจึงสำคัญ และจริงหรือที่คำชี้ขาดได้รับการยอมรับกว่า 160 ประเทศ 

ผู้ที่สนใจสามารถรับฟังสัมมนาและหาคำตอบได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 – 20.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom ลงทะเบียนได้ที่ https://thac.or.th/th/seminar-registration-form/?apply=15937 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 018 1615 หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *