วธ.จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลร.9 ทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย

วธ. จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

บ่ายวันนี้ (31ต.ค.65)นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร


.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร เพื่อนำไปประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/.com/blogger_img_proxy/


เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อนำรายได้สมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562


.com/blogger_img_proxy/.com/blogger_img_proxy/

อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/
dra2

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาท น้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตอาสาเสียสละมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี


.com/blogger_img_proxy/

สำหรับยอดเงินที่ได้จากทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันนี้เป็จำนวนเงิน 1,000,910 บาทถ้วน

ผู้สนใจร่วมทำบุญได้ โดยประสานไปที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือติดต่อสายด่วน 1765 โดยจะเปิดรับบริจาคตลอดสัปดาห์นี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.