ชวนเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” วันที่ 7 มีนาคม 2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคารเชียงใหม่ 700 ปี นาย สมศักดิ์ ฟุ้งศิริทรัพย์ ตัวแทน สยามอยู่ดี กินดี เป็นประธานในการแถลงข่าว เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการการจัดงาน ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านและสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

คาดว่า ผู้ที่เข้าร่วมงานวิ่งดังกล่าวจะมีไม่น้อยกว่า 2,000 คน และแบ่งการวิ่งออกมาเป็น 2 ระยะ คือมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร โดยสถานที่วิ่งจัดในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

ท่านใดที่ต้องการร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ เชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งนี้ ติดต่อคณะกรรมการจัดงาน เพื่อสมัคร โดยท่านไม่ต้องเสียค่าสมัคร ใดๆ ทั้งสิ้น​ ติดต่อได้ที่ เพจ งานเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ เชียงใหม่มินิมาราธอน โทรศัพท์ 098-3691915

พร้อมกันนี้ ท่านจะได้รับเสื้อและหมวกตราสัญลักษณ์ เพื่อร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว แจ้งความจำนงวิ่งและรับเสื้อ โดย เขียนชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ไซต์เสื้อ พร้อมระบุวันเวลาเข้ามา หากเป็นหน่วยงาน หรือมีมากกว่า 1 ท่าน ให้เขียนเรียงตามลำดับลงไปได้เลย ท่านสามารถเข้าไปรับได้ในวันที่ 4 และ 5 มีนาคม ณ หอพักสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เวลา 10.00-15.00 น. ส่งเอกสารก่อนเพื่อจัดเตรียมเสื้อให้พอกับจำนวน ได้ที่ไลน์ LINE ID ; รับเสื้องานวิ่ง 097 2132754 หรือ เข้าไปในเพจ รับเสื้องานวิ่ง

กำหนดการกิจกรรมงานเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ เชียงใหม่มินิมาราธอน.มีรายละเอียดดังนี้


วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 17.00-18.00 น. เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีสงฆ์โดยพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 พร้อมด้วยพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณณสิริ ป.ธ.7) รองเจ้าคณะภาค ๗ จังหวัดเชียงใหม่ และพระสงฆ์รวม 69 รูป

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 พบกัน ณ สนามกีฬาสมโภชนฺ 700 ปี เชียงใหม่

05.00 น. ลงทะเบียนหน้างาน
06.30 น. พิธีการเปิด โดยประธานในพิธี ร่วมร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน สามัคดีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี


06.45 น. เริ่มกิจกรรม warm up อบอุ่นร่างกาย
06.50 น. นักวิ่งทยอยเข้าจุดปล่อยตัว
07.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กม.


07.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ฟันรัน 5 กม.
08.00 น. นักวิ่งทยอยเข้าสู่เส้นชัย รับเหรียญ อาหารและเครื่องดื่ม


08.30 น. พิธีมอบรางวัล
09.00 น. จบกิจกรรม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *