วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ

วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ที่นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนักประดิษฐ์นานาชาติ เข้าร่วมงาน Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition :2023 IPITEx ในระหว่างงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมระหว่างไทยและนานาชาติ โดยภายในงานได้มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจากนานาประเทศกว่า 40 ท่าน จากกว่า 20 ประเทศ 24 องค์กร กว่า 400 ผลงาน เข้าร่วมในงานดังกล่าว

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานนานาชาติ และได้กล่าวถึงแนวทางและบทบาทของ วช. ในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการประดิษฐ์คิดค้นในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Mr. Alireza Rastegar, President of International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) หรือ สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ วช. ในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้ง Mr. Rastegar ได้กล่าวว่างานวันนักประดิษฐ์เป็นเวทีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนการเข้าร่วมประจำปีของประเทศต่างๆ ทุกปี

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง อาทิ International Federation of Inventors’ Association (IFIA), Association of Polish Inventors and Rationalizers , The First Institute of Researchers and Inventors in I.R.IRAN (FIRI), World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA) , Highly Innovative Unique Foundation (HIUF), Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) , Hong Kong Student Invention Patent Program และ IBS Global

โดยจะมีกำหนดพิธีมอบรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.