กลุ่มสยามสินธร ผุดไอเดีย “กรีนดี อยู่ดี” สานต่อพลังบวกรักษ์โลก World Environment Day

กลุ่มสยามสินธร ผุดไอเดีย “กรีนดี อยู่ดี” เปิดพื้นที่ซื้อขายใจกลางเมือง ชวนช้อปผลผลิตคุณภาพ ราคาดี สร้างรอยยิ้ม เพิ่มรายได้เกษตรชุมชน ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567 ที่โครงการเวลา หลังสวน ต่อยอดงาน Think Future Think Green @ Sindhorn Village ร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ตั้งเป้าส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและรีไซเคิล ลดการปล่อยคาร์บอน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชวนทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม  ตอกย้ำความสำเร็จกว่า 10 ปี บนวิถีองค์กรธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

นายอภิชัย สิริดำรงพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสินธร จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินงานบนวิสัยทัศน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนโดยเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและรีไซเคิล เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอด 10 ปี

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งได้ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ผู้คนหันมาร่วมกันลงมือปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในแนวทางที่บริษัทฯ มุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งได้ส่งต่อแนวคิดนี้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับงาน Think Future Think Green @ Sindhorn Village งานเดียวที่รวมพันธมิตร และกลุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ และส่งต่อไอเดียดี ๆ ให้ทุกคนสามารถกลับไปทำเองได้ที่บ้าน และที่ทำงาน

นายอภิชัย กล่าวว่า จากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากงาน Think Future Think Green @Sindhorn Village สอดรับกับแนวทางของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน นำมาสู่การพัฒนากิจกรรม “กรีนดี อยู่ดี” ในวันที่ 26-30 มิถุนายน 2567 ที่โครงการเวลา หลังสวน กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กลุ่มลูกค้าได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน อีกทั้งกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ, เครื่องนุ่งห่มจากเส้นใยธรรมชาติหรือวัสดุรีไซเคิล และของตกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เส้นหวาย ไม้ไผ่ เป็นต้น

“กรีนดี อยู่ดี”  ยังมาพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น SCGP Recycle มาร่วมตั้ง Recycle Drop Box ที่โครงการ เวลา หลังสวน ชั้น G  เป็นจุดรับกระดาษเหลือใช้ทุกชนิดเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี รวมถึง BioVis ทีมนักวิจัยและพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยี ZeroWaste ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถเกิดเป็นรายได้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เป็นต้น

ทั้งนี้แนวคิดของการสนับสนุนเกษตรกร และชุมชนที่ผลิตสินค้าแล้วไม่มีช่องทางจัดจำหน่ายในเมือง ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรมีช่องทางการจัดจำหน่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ขณะที่ผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้าเกษตรในราคาดี และสดใหม่  และเป็นอีกกิจกรรมที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน

“กรีนดี อยู่ดี เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มสยามสินธร ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสการขาย และสนับสนุนการบริโภคสินค้าที่เป็นผลิตผลจากชุมชนให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการ เพื่อเป้าหมายลดผลกระทบในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาภายใต้กลุ่มสยามสินธร ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา” นายอภิชัย กล่าว    

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ที่ https://velaalangsuan.com/event

Velaa Langsuan (โครงการเวลา หลังสวน) Neighbourhood Mall ที่มีตัวอาคารยาวกว่า 300 เมตร มีด้านหนึ่งขนานไปกับถนนหลังสวน อีกด้านสามารถเพลิดเพลินกับวิวจากสวนใหญ่ใจกลาง Sindhorn Village (สินธร วิลเลจ) ในบรรยากาศร่มรื่น ได้แฝงแนวคิดการนำธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการวางผังหลบแนวต้นไม้เดิม ร่วมกับการจัดวางตำแหน่งเสาแบบไม่ยึดกับระบบ ตารางกริด ส่งผลให้อาคารมีลักษณะเป็นแนวเส้นโค้ง ยาวอิสระและ ต่อเนื่อง ให้ความรู้สึก เสมือนเดินเล่นอยู่ใต้ร่มเงาไม้ตามธรรมชาติ รวมทั้งออกแบบผืนหลังคาโค้งแบบ Organic form ให้ลอยอยู่จากหลังคา ของร้านค้าอีกชั้น เพื่อสร้างช่องระบายอากาศ ให้ลมพัดผ่านทางเดินภายในอาคารได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบปรับอากาศ พร้อมกับเจาะช่องแสงเพื่อดึงแสงธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ในช่วง เวลากลางวัน นอกจากนี้ จัดวางร้านค้าต่าง ๆ ให้กระจายเป็น กลุ่ม สอดแทรกด้วยที่ว่างสำหรับจัดสวน ไล่เรียงไปตามแนวทางเดินของอาคาร เพื่อสร้างความปลอดโปร่ง ทำให้แต่ละร้านไม่บดบังกันและมอง เห็นได้ชัดเจนจากถนน

บริษัท สยามสินธร จำกัด ดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งการพัฒนาโครงการและบริหารงานอาคาร 7 กลุ่มธุรกิจ ทั้งโรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สนามฟุตบอล ร้านอาหารและเบเกอร์รี่ บริหารอาคาร และอื่นๆ  มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านการออกแบบ งานก่อสร้าง การบริการและความมั่นคงสง่างาม ทุกโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนาล้วนดำเนินการด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้อยู่อาศัยและเพื่อนบ้านในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองและแนวคิดการออกแบบที่ยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะดำรงตนเป็นแบบอย่างของธรรมาภิบาล รางวัลที่ได้รับเปรียบเสมือนตัวแทนความคิดริเริ่มด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของเมืองกับธรรมชาติ มีส่วนร่วมกับสังคมเพื่อนบ้าน และสร้างคุณค่าระยะยาวสำหรับการอยู่อาศัยในอนาคต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *