นายกฯเยี่ยมชม-ให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคาร​บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่​ 25 มิถุนายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่อาคาร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานแจ้งวัฒนะ หลักสี่ ซึ่งมีศักยภาพรองรับการฉีดได้มากกว่า 5,000 คนต่อวัน โดยนำร่องฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ที่โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ นำเงินทุนมาจัดซื้อวัคชีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม และพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 6,400 โดส ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก

https://www.facebook.com/132981153379047/posts/6068786779798425

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.