ภูเก็ต ฉีดวัคซีนมากสุด​ เข็มแรกกว่า 63.84%

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 25 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 8,657,423 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,809 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 81.678 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 63.84%”


➡️(25 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,809 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 42.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 321 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 151 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 81.678 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (50.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 38.394 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 8,657,423 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 46.1%


🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,809 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564
  จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส
  จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 8,657,423 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
  -เข็มแรก 6,206,353 โดส (9.4% ของประชากร)
  -เข็มสอง 2 2,451,070 โดส (3.7% ของประชากร)
 2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-25 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 8,657,423 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 250,242 โดส/วัน ประกอบด้วย
  วัคซีน AstraZeneca
 • เข็มที่ 1 2761,830โดส
 • เข็มที่ 2 55,508 โดส
  วัคซีน Sinovac
 • เข็มที่ 1 3,444,523 โดส
 • เข็มที่ 2 2,395,562 โดส
 1. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
 • 93.24% ไม่มีผลข้างเคียง
 • 6.76% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 • ปวดกล้ามเนื้อ 1.62%
 • ปวดศีรษะ 1.21%
 • ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.79%
 • เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.81%
 • ไข้ 0.53%
 • คลื่นไส้ 0.36%
 • ท้องเสีย 0.24%
 • ผื่น 0.20%
 • ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.15%
 • อาเจียน 0.10%
 • อื่น ๆ 0.70%
 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 104.7% เข็มที่2 92.8%
 • อสม เข็มที่1 27.1% เข็มที่2 14.3%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 9.2% เข็มที่2 0.5%
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 11.1% เข็มที่1 2.4%
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 30.7% เข็มที่2 18.1%
 • ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 10.0% เข็มที่2 3.9%
  รวม เข็มที่1 12.4% เข็มที่2 4.9%
 1. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 19.5% เข็มที่2 6.65% ประกอบด้วย
 • กรุงเทพฯ เข็มที่1 26.42% เข็มที่2 8.95%
 • สมุทรสาคร เข็มที่1 17.49% เข็มที่2 11.63%
 • นนทบุรี เข็มที่1 15.67% เข็มที่2 5.99%
 • สมุทรปราการ เข็มที่1 13.33% เข็มที่2 3.12%
 • ปทุมธานี เข็มที่1 8.42% เข็มที่2 3.02%
 • นครปฐม เข็มที่1 5.06% เข็มที่2 1.29%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 5.06% เข็มที่2 1.98%

 • ภูเก็ต เข็มที่1 63.84% เข็มที่2 49.86%
 • ระนอง เข็มที่1 21.91% เข็มที่2 6.37%
 • สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.88% เข็มที่2 4.60%
  • เกาะสมุย เข็มที่1 46.02% เข็มที่2 30.55%
  • เกาะเต่า เข็มที่1 19.70% เข็มที่2 11.79%
  • เกาะพะงัน เข็มที่1 9.06% เข็มที่2 6.04%
 1. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 81,678,003 โดส ได้แก่
 2. อินโดนีเซีย จำนวน 38,394,659 โดส (9.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 8,928,249โดส (6.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
 4. ไทย จำนวน 8,657,423 โดส (9.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 5. มาเลเซีย จำนวน 6,823,104 โดส (15.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 6. กัมพูชา จำนวน 6,478,528 โดส (22.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
 7. สิงคโปร์ จำนวน 5,029,006 โดส (50.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
 8. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 9. เวียดนาม จำนวน 2,920,248 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 10. ลาว จำนวน 1,382,009 โดส (11.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
 11. บรูไน จำนวน 69,877 โดส (13.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ​ . .
 1. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
 2. เอเชียและตะวันออกกลาง 61.48%
 3. อเมริกาเหนือ 14.82%
 4. ยุโรป 15.72%
 5. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.03%
 6. แอฟริกา 1.65%
 7. โอเชียเนีย 0.3%
 8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 9. จีน จำนวน 1,095.90ล้านโดส (39.1% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 10. สหภาพยุโรป จำนวน 342.97 ล้านโดส (38.6%)
 11. สหรัฐอเมริกา จำนวน 320.69 ล้านโดส (50.1%)
 12. อินเดีย จำนวน 307.25 ล้านโดส (11.2%)
 13. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 14. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (69.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 15. มัลดีฟส์ (67.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
 16. บาห์เรน (66.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 17. อิสราเอล (59.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 18. ชิลี (57.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 19. สหราชอาณาจักร (56.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 20. มองโกเลีย (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V )
 21. กาตาร์ (52.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
 22. อุรุกวัย (52.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
 23. ฮังการี (51.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.