วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร ใช้พ่นกำจัดเชื้อโรคกทม.ลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19

วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร ใช้พ่นกำจัดเชื้อโรคสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้  กรุงเทพมหานคร​ ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ส่งมอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตรสำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค  ให้แก่ นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้  กรุงเทพมหานคร และคณะ  สำหรับนำไปใช้ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส ภายในหน่วยบริการของสังกัดฯ ได้แก่      ศูนย์เยาวชน/ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร  เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19      ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม กวท. วว.เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

    อนึ่ง “น้ำอิเล็กทรอไลต์” เป็นผลงานการพัฒนาของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ  วว.  สำหรับเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดและลดการติดเชื้อ ใช้สำหรับฉีดพ่น และเช็ดถูทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน โดย น้ำอิเล็กทรอไลต์ วว. ผ่านประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ASTM : E2315-16   มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โดยไม่มีสารตกค้าง มีข้อดี คือ ไม่ติดไฟ เมื่อเทียบกับการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.