วศ.ร่วมทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่อ่างศิลา จ.ชลบุรี ติดตามการดำเนินงาน U2T

วศ.ร่วมทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่อ่างศิลา จ.ชลบุรี ติดตามการดำเนินงาน U2T

วันที่ 14 ส.ค. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ที่ ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่รับผิดชอบดำเนินโครงการในพื้นที่ 104 ตำบล ของ 7 จังหวัดภาคตะวันออก โดยปัจจุบันได้มีการจ้างงานคนในพื้นที่ไปแล้วกว่า 2,000 ตำแหน่ง นำโดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และผู้บริหาร อว. ร่วมลงพื้นที่

ศ.ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการ U2T เริ่มมาตั้งแต่เดือน ก.พ.2564 เป็นโครงการที่ทำให้คน 6 หมื่นคนมีงานทำในช่วงวิกฤติโควิด มีมหาวิทยาลัย 76 แห่งทั่วประเทศ เข้ามาร่วมในโครงการ เพื่อทำงานในพื้นที่ 3,000 ตำบล และตอนนี้ U2T ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้ว ที่สำคัญ U2T เป็นทีมแนวหน้าของ อว. ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ลงพื้นที่ทำงานในชุมชนโดยปรับเพิ่มการทำงานให้มาช่วยสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด เช่น การรณรงค์ป้องกันโควิดในชุมชน สนับสนุนการคัดกรอง ตรวจเบื้องต้นโดยวิธีหาแอนติเจน (ATK) ฉีดวัคซีน รวมทั้งทำกลไกกักตัวที่บ้านและชุมชน ขอชื่นชม ม.บูรพา ที่ทุ่มเทสรรพกำลังทุกด้านในการดำเนินในโครงการนี้เพื่อช่วยท้องถิ่น

ทั้งนี้ วศ. ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้น ประกอบด้วย พิมเสนน้ำ และแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 2 ลัง ให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนในตำบลอ่างศิลา ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนการทำงาน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.