พม. ช่วยเหลือหญิงพิการตาบอด รักษาโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา หลังสามีเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19

พม. ช่วยเหลือหญิงพิการตาบอด ที่เข้ารักษาตัวด้วยโรคโควิด-19 อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา หลังสามีเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19

วันนี้ (23 ส.ค. 64) เวลา 19.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. เปิดเผยว่า ตามที่สื่อออนไลน์เสนอข่าวกรณีสามีภรรยา ตาบอดติดเชื้อโควิด-19 ไร้เตียงรักษา และขอเดินทางกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาเดิมบ้านเกิดที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นสามีได้เสียชีวิตลงจากโรคโควิด-19 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ทราบว่า สามี อายุ 45 ปี มีความพิการทางการมองเห็น (ตาบอดสนิททั้งสองข้าง) เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 และภรรยาอายุ 50 ปี มีความพิการทางการมองเห็น (ตาบอดสนิททั้งสองข้าง) ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ยังเข้ารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา

และถ้าหากหายป่วยมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไปอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรในจังหวัดปทุมธานี นั้น กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (สนง.พมจ.นครราชสีมา) ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้ 1) หากหญิงพิการดังกล่าวหายป่วยแล้ว จะนำส่งกลับไปที่บ้านเอื้ออาทร ที่จังหวัดปทุมธานี และ 2) ประสานไปยังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานีในการให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มคนพิการ กลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และ 4) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *