พม. จับมือ สภากาชาดไทย ให้บริการ “วัคซีนซิโนฟาร์ม”แก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนซอยรัชฏภัณฑ์

พม. จับมือ สภากาชาดไทย ให้บริการ “วัคซีนซิโนฟาร์ม”แก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนซอยรัชฏภัณฑ์

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชุมชนซอยรัชฏภัณฑ์ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พร้อมมอบถุงกำลังใจ “เรามีเรา” แก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนซอยรัชฏภัณฑ์


นายกิตติ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีความรุนแรง และกระจายไปยังหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ และการกระจายของเชื้อโรคแก่ประชาชนในชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสภากาชาดไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันค้นหากลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง พร้อมจัดชุดประสานงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” แก่กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยมีเป้าหมายให้บริการ 8 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางบอน บางแค คันนายาว ธนบุรี ดินแดง ราชเทวี ทวีวัฒนาและคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2564


สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิจารณาคัดเลือกชุมชน “ชุมชนซอยรัชฎภัณฑ์” (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี เป็นพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ภายใต้แนวคิด “1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา” เป้าหมาย 331 ราย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ จำนวน 29 ราย ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ 7 ราย ต่างด้าว 55 ราย และกลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และผู้มีรายได้น้อยที่ตกสำรวจและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 240 ราย พร้อมนี้ พม.ยังส่งมอบถุงกำลังใจ “เรามีเรา” และกล่องกำลังใจ จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด เพื่อส่งต่อความห่วงใยแก่ประชาชน และบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าในระยะวิกฤตินี้ นายกิตติ กล่าวในตอนท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *