พม. เร่งช่วยเหลือครอบครัวยายป่วยน้ำท่วมบ้านซัดพังทั้งหลังจังหวัดชัยภูมิ

พม. เร่งช่วยเหลือครอบครัวยายป่วยหลายโรครุมเร้า ถูกน้ำท่วมบ้านและซัดพังทั้งหลังที่จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่5 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีการนำเสนอข่าว คุณยายวัย 84 ปี ป่วยหลายโรครุมเร้า ถูกน้ำท่วมบ้านจนพังทั้งหลังที่จังหวัดชัยภูมิ นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ทีม One Home พม. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า คุณยายไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากชราภาพ มีอาการหูตึง ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคหอบ อาศัยอยู่บ้านกับลูกสาว ลูกเขย ลูกชาย และหลานชาย 2 คน รวม 6 คน อาชีพหลักของครอบครัวประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน

ขณะนี้ ลูกชายยังคงมีภาวะวิตกกังวล และเป็นห่วงบ้านที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งครอบครัวดังกล่าวประสบเหตุอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 64 จนถึงปัจจุบัน น้ำท่วมบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ทำให้ประสบสภาวะยากลำบาก โดยขณะนี้อาศัยอยู่บ้านญาติ ทั้งนี้ จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สำหรับกรณีบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จะพิจารณาช่วยเหลือการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจร ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของคุณยาย การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของหลาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และนำข้อมูลเข้าบันทึกในสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และ อพม. ติดตามให้การช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จะติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และ 4) อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *