สมาคมกุ้งฯ ปลื้ม กรมประมง -​ Shrimp board ห่วงใยดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

สมาคมกุ้งฯ ปลื้ม กรมประมง และ Shrimp board ที่ห่วงใยและดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวขอบคุณ กรมประมง บอร์ดกุ้ง (Shrimp board) และหน่วยงานภาครัฐ ที่แสดงความห่วงใยและดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมาตลอด รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของกุ้งนำเข้าจากต่างประเทศอย่างเคร่งครัด พร้อมเสนอให้กรมประมงและบอร์ดกุ้งช่วยพิจารณามาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพผลผลิตและราคากุ้งในระยะยาว สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร และอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ

“สมาคมฯ ไม่เคยคัดค้านการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศมาตั้งแต่แรก และขอขอบคุณ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุ่มเททุกสรรพกำลังดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงกุ้งมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีความมั่นใจในการผลิตยิ่งขึ้น ทางสมาคมฯ ขอเสนอให้พิจารณามาตรการที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่แน่นอน และลดความเสี่ยงจากราคากุ้งตกต่ำในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของกุ้งไทยอย่างยั่งยืน” นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทยกล่าว

สมาคมฯ เข้าใจดีว่าการเกิดโรคระบาดในกุ้ง ประเด็นความไม่แน่นอนของผลผลิต เป็นความท้าทายและความเสี่ยงสำคัญของการผลิตและส่งออกกุ้งของไทย หากมีมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าในระยะยาวได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกุ้งตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พี่น้องเกษตรกรจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ สามารถรองรับความต้องการ การบริโภค การแปรรูปและการส่งออกได้อย่างเพียงพอ ในราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรอยู่ได้ ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

“มาตรการประกาศราคาขั้นต่ำที่เหมาะสม จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกร เลี้ยงกุ้งด้วยความมั่นใจ ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการตลอดสายการผลิต ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ผันผวน ช่วยให้ไทยมีขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีการค้าโลกมากขึ้น และสามารถทวงคืนการเป็นผู้นำในการผลิตและการส่งออกสินค้ากุ้งคุณภาพสูงในที่สุด” นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.