การเคหะแห่งชาติพร้อมเสริฟ์ที่อยู่อาศัยทำเลดี จองเริ่มต้น 99 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเอง


การเคหะแห่งชาติ เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 99 บาท พร้อมมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าใหม่ รวมถึงสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all) และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพใกล้แหล่งชุมชนเมือง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี


โดยการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจจองโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย


– โครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางนา), โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย) เฟส 1 – 2, โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ กม.29) และโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ 3) ราคาเริ่มต้น 390,000 – 450,000 บาท จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท ระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน 2564


– โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกาฬสินธุ์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 21 ตารางวา รวม 497 หน่วย โครงการตั้งอยู่ที่ถนนสายกาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคาเริ่มต้น 690,000 บาท เปิดจองระหว่างวันที่ 2 – 14 พฤศจิกายน 2564


– โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3) ที่ตั้งหมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ราคาเริ่มต้น 420,000 บาท เปิดจองระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2564


โครงการเคหะชุมชน …

  • โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนระยอง (บ้านฉาง 2) ส่วนที่ 1 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 2.46 ล้านบาท จำนวน 37 หน่วย
  • และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนระยอง (บ้านฉาง 2) ส่วนที่ 2 เปิดจอง Pre Sale บ้านแฝดชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 42 ตารางวา ราคาเริ่มต้นเพียง 1.95 ล้านบาท จำนวน86 หน่วย โครงการตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เปิดจองระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ หรือทางเว็บไซต์จองบ้านออนไลน์ www.house.nha.co.th หรือ Call Center 1615


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *