ราชภัฎสวนสุนันทา ส่งความสุขผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ งาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

ราชภัฎสวนสุนันทา ส่งความสุขผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เป็นวันที่ 2 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ของปวงชนชาวไทย ซึ่งบรรยากาศในงานได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.เจษสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.เอกพงษ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการแสดง

โดยการแสดงในวันนี้ วง “แก้วเจ้าจอม” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรเลงและขับร้องโดยนักศึกษาของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาถ่ายทอดในรูปแบบวงดนตรีไทยสากล เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 เช่น เพลง Oh I Say, ยิ้มสู้, ยามเย็น, Still on my mild, ในหลวงของแผ่นดิน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาผสมผสานกับแนวดนตรีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

สำหรับงาน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” จัดมาแล้ว 2 แห่ง แห่งแรกเมื่อวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2564 ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน และแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ไอคอนสยาม ริเวอร์พาร์ค ซึ่งทั้งสองแห่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและต่างชาติเข้าชมจำนวนมาก และตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 จัดที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังและรับชม บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะจากพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดโดยวงดนตรีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะผลัดกันมาร่วมแสดงตลอดงาน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.