กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบรางวัลโครงการ “ปลูกปั้น Award”


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ ดร. อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
เข้าร่วมงาน “ปลูกปั้น Award” ณ อาคาร กสอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม งานมอบรางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ที่มีแรงบันดาลใจใน การสร้างอาชีพใหม่! สร้างโอกาสใหม่! ให้กับชีวิตในโครงการ “ปลูกปั้น” โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการ “ปลูกปั้น” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมถึงวันนี้ ถึง 8500 คน ผ่านการคัดกรองจนเหลือ 3,000คน และคัดเข้ารอบ 100 คนเพื่อไปฝึกอาชีพจริง โดยแบ่งเป็นฝั่งฝึกอาชีพ 60 คน และเฟรนไชน์ 40 คนพร้อมเงินสนับสนุน

ในงานมีการมอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น 20 รายสุดท้าย ให้แก่ผู้เข้า ร่วมกิจกรรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนสามารถฝ่าฟัน จากผู้สมัครหลายพันคน ผ่านการทดสอบ การเรียนรู้ การฝึกงานจริงจาก เจ้าของอาชีพและได้รับการคัดเลือกอันเข้มข้นจนมาถึง รอบสุดท้ายได้

โดย ผู้ประกอบการดีเด่น 20 รายสุดท้าย ได้รับรางวัลเป็นเงินสนับสนุนอาชีพ,ได้รับสิทธ์และอุปกรณ์แฟรนไชส์ จากแบรนด์ดัง หลากหลายรางวัลตามที่แต่ละท่านได้ผ่านการฝึกวิชาอาชีพนั้นๆมา

ไฮไลท์ของงาน “ปลูกปั้น Award” คือ การประกาศรางวัล รางวัลชนะเลิศ ที่แสดงว่าคุณเป็น “Best Of The Best”


รางวัลในรอบชิงชนะเลิศนี้มี ดังต่อไปนี้


รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณ มณฑิกา เทพกาษจนา จากวิชาแฟรนไชส์ T-ZA ชาปากยูน ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ 50,000


รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณ สุภางค์ ขุนรา จากวิชาอาชีพ ก๋วยเตี๋ยวเรือชามหยุดไม่อยู่ ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ 30,000


รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คุณ ศิริพิศ เจตนาดี จากวิชาอาชีพ หมูทอดจับกัง ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ 20,000


และมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ ท่านเจ้าของอาชีพ เจ้าของอาชีพทั้ง50อาชีพที่มีจิตใจแห่งการ แบ่งปันที่เป็นผู้ให้ พร้อมถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ และอุทิศตัวเป็นโค้ชส่วนตัว (Personal Coach) ที่ถ่ายทอดทั้ง ด้านเทคนิคการผลิตและการตลาดในยุค Next Normal ให้กับผู้สมัครฝึกอาชีพใน โครงการ “ปลูกปั้น”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.